Freitag, 12. Februar 2010

Анастасија Дискографија (1990 - 2003)


На рјеках Вавилонскиј 1990

1.На рјеках Вавилонскиј 
2.Премин (Псалм 137)


Лола В. Штајн  Икона 1990

1.Афионови полиња
2.Рани јади


Лола В. Штајн Мансарда 1992

1.Коледе леде
2.Имам сенка ноќе,немам тело дење
3.Зимски капут
4.Божилак
5.Лов (1-5)
6.Исток
7.Небески свршеници
8.Мансарда
9.Мирис на празно купе од  прва класа
10.Со два лика
11.Коледе...


На рјеках Вавилонскиј 1994

1.На рјеках Вавилонскиј 
2.Премин (Псалм 137)


Пред дождот 1994

1.Времето никогаш не умира
2.Девет врати железни
3.Враќање дома
4.Црвено и бело
5.Во ресторантот
6.Во лондонско такси
7.Премин (Псалм 137)
8.Погребна тема
9.Смртта на Александар
10.Враќање дома 2
11.Кругот не е тркалезен


Лице гори 1996

1.Лице
2.Гори (Скопје)


Melourgia 1997

1.Финале
2.Teretism
3.На рјеках Вавилонскиј
4.Самуиловите слепци
5.Далеку
6.Ќанија аџамија
7.Гори (Скопје)
8.Лажи ме сестро


Nocturnal 1998

1.Интро
2.Лице
3.Дете
4.О море,голтни ме!
5.Сон на благодарност
6.Бавно и слатко
7/8. Мост
9.Излез 


Икона, Мансарда 2003

A Rainbow
Bosphorus
Early Regrest 1
Early Regrest 2
Early Regrest 3
Early Regrest 4
Early Regrest 5
East
Heavens Marriage
Hunting
Коледе леде
Коледе
Мансарда
My Nights Are a Shadow, My Days Are with No Body
Poppy Fields 1
Poppy Fields 2
Poppy Fields 3
The Smell of an Empty First Class Compartment
Two faces
Winter Coat

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen