Freitag, 12. Februar 2010

Анастасија Дискографија (1990 - 2009)


На рјеках Вавилонскиј 1994

1.На рјеках Вавилонскиј 
2.Премин (Псалм 137)


Пред дождот 1994

1.Времето никогаш не умира
2.Девет врати железни
3.Враќање дома
4.Црвено и бело
5.Во ресторантот
6.Во лондонско такси
7.Премин (Псалм 137)
8.Погребна тема
9.Смртта на Александар
10.Враќање дома 2
11.Кругот не е тркалезен


Лице гори 1996

1.Лице
2.Гори (Скопје)


Melourgia 1997

1.Финале (from 'Rosenkrantz and Guilderstern are dead')
2.Teretism (from 'Solon's catalogue')
3.На рјеках Вавилонскиј (By the rivers of Babylon)
4.Самуиловите слепци
5.Далеку
6.Ќанија аџамија
7.Гори (Скопје)
8.Лажи ме сестро


Ноктурнал 1998

1.Интро
2.Лице
3.Дете
4.О море,голтни ме!
5.Сон на благодарност
6.Бавно и слатко
7/8. Мост
9.Излез 


Live 1994 - 2001 (2009)

1.Circle Is Not Round
2.Coming Back Home
3.Nine Iron Doors
4.Voice
5.Bridge
6.Child
7.Thanksgiving day
8.Passover
9.Ќанија аџамија

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen