Freitag, 10. Februar 2012

Iron Fang - "Проклета околина" 2006
 Проклета околина (demo) 2006

1.Заклетва -  Zakletva (instrumental)
2.Одмазда - Odmazda 
3.Проклета околина - Prokleta Okolina

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen