Freitag, 10. Februar 2012

Iron Fang - "Проклета околина" 2006
 Проклета околина (demo) 2006

1. Заклетва -  Zakletva (instrumental)
2. Одмазда - Odmazda 
3. Проклета околина - Prokleta Okolina

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen