Mittwoch, 11. November 2015

ANNA O. - "Подочњаци" 2015Подочњаци 2015

1.Секој ден – 4:08
2.Машината – 2:05
3.Домови од пепел – 3:39
4.Паѓаме – 2:29
5.Овој дожд – 2:43
6.Кучиња – 4:08
7.Светот на мјут – 4:05
8.Мајски цвет – 2:30
9.Рак на душата – 3:11
10.Празен е – 3:47

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen