Mittwoch, 9. Februar 2011

Disciplina kičme Дискографија (1983 - 2014)


FACEBOOK
YOUTUBE
MYSPACE


Sviđa mi se da ti ne bude prijatno 1983

1.Nestani ih
2.Ti znaš da tvoja soba Ima četiri ugla
3.Nemoj
4.Pobednici
5.Mladost ne opravdava besvest
6.Uživaj
7.Zgodne kretnje
8.Pečati
9.Mozak
10.Javno veselje


Ja imam šarene oči 1985

A strana
1.Doboš 7 puta
2.Novac neće doći!
3.Veruj meni!
4.Pristanište

B strana
1.Sviđa mi se... Drums [Intro]
2.Pregršt novca
3.Vaspitanje
4.28 Jun '84!


Svi za mnom 1986

1.Čudna šuma
2.Pozdrav mladoj žitarici
3.Zašto?
4.Ovo je zvuk...
5.Svi za mnom!
6.U kesi
7.Šuma Igra ...
8.Ne,ne,ne


Dečija pesma EP 1987

1.Dečija Pesma II - 3hit miks
2.Dečija Pesma IV - Dečiji miks
3.Love Removal Machine - Uživo
4.Dečija Pesma V - Disko miks
5.Dečija Pesma III - Superioran miks
6.Addicted To Love - Uživo
7.Dečija Pesma I - Početni miks


Najlepši hitovi 1987

A strana
1.Zašto?
2.Novac neće doći!
3.Nemoj
4.Svi za mnom

B strana
1.Ne,ne,ne
2.Mozak
3.Čudna šuma
4.Betmen


Зелени Зуб Na Planeti dosade 1989

1.Tata,mama
2.Зелени Зуб
3.Betmen,Mandrak,Fantom
4.Manitua mi
5.Ukus nestašnih
6.Ah,ah, kakva sreća
7.Planeta dosade
8.Iza 9 brda
9.Glas nestašnih
10.Tata,mama 2


Tata,mama (single) 1989

1.Tata,mama
2.Зелени Зуб


Nova iznenađenja za nova pokolenja 1990

1.Himna
2.Buka u modi
3.Da li znaš za neki drugi ritam?
4.Goč, skreč + bubanj
5.Čovek sa visokom temperaturom
6.Ufo,nos,grlo
7.Zemlja svetlosti
8.Zar je to sve
9.No mister at ol
10.Zlopamtilo
11.Prijatelj sa maštom
12.Manitua mi 2


Buka u modi (single) 1991

1.Buka u modi
2.Buka u modi (instrumental)


Ove ruke nisu male 1 (compilation) 1998

Sviđa mi se da ti ne bude prijatno 
1.Nestani ih
2.Ti znaš da tvoja soba Ima četiri ugla
3.Nemoj
4.Pobednici
5.Mladost ne opravdava besvest
6.Uživaj
7.Zgodne kretnje
8.Pečati
9.Mozak
10.Javno veselje

Ja imam šarene oči 
1.Doboš 7 puta
2.Novac neće doći!
3.Veruj meni!
4.Pristanište
5.Sviđa mi se... Drums [Intro]
6.Pregršt novca
7.Vaspitanje
8.28 Jun '84!

Uživo
1.Sviđa mi se...
2.Mozak
3.Uživaj
4.Zgodne kretnje
5.Javno veselje (početna verzija)


Ove ruke nisu male 2 (compilation) 2004

Svi za mnom 
1.Čudna šuma
2.Pozdrav mladoj žitarici
3.Zašto?
4.Ovo je zvuk...
5.Svi za mnom!
6.U kesi
7.Šuma Igra ...
8.Ne,ne,ne

/Ne/realizovana filmska muzika
1.Tema I (Fragmenti početne verzije "Ne, ne, ne...")
2.Tema II
3.Tema III
4.Tema IV
5.Tema V
6.Tema VI
7.Tema VII
8.Tema VIII
9.Tema IX
10.Tema X
11.Tema XI

PLUS!
1.Humoreska 1978!
2.Ne, ne, ne (instrumental uživo 1986, Akademija)


Ove ruke nisu male 3 (compilation) 2014

DISC I
1.Zašto
2.Novac neće doći
3.Nemoj
4.Svi za mnom
5.Ne,ne,ne
6.Mozak
7.Čudna šuma
8.Betmen
9.Dečija pesma II – Hit miks
10.Dečija pesma IV – Dečiji miks
11.Love Removal Machine (Uživo)
12.Dečija pesma V – Disko miks
13.Dečija pesma III – Superioran miks
14.Addicted To Love (Uživo)
15.Dečija pesma I – Početni miks
16.Children Song (Dečija pesma) MTV Miks
17.Tema 1 – Ogledi iz jezika – Obrazovni program TVBG (1988)
18.Tema 2 – Ogledi iz jezika – Obrazovni program TVBG (1988)

DISC II
1.Tata,mama
2.Zeleni zub
3.Betmen,Mandrak,Fantom
4.Manitua mi
5.Ukus nestašnih
6.Ah,ah, kakva sreća
7.Planeta dosade
8.Iza 9 brda
9.Glas nestašnih
10.Tata,mama 2
11.Planeta dosade (Ljublana 1989)
12.Doživljaji Zelenog zuba (Zagreb 1990)

DISC III
1.Himna
2.Buka u modi
3.Da li znaš za neki drugi ritam
4.Goč+skreč+bubanj
5.Čovek sa visokom temperaturom
6.Ufo,nos,grlo
7.Zemlja svetlosti
8.Zar je to sve?
9.No misteri at ol
10.Zlopamtilo
11.Prijatelj sa maštom
12.Manitua mi 2
13.No misteri at ol (inicijalna verzija)
14.Buka u modi (instrumental)

DISC IV (DVD)
1.RAI Prilog ‘87
2.Beč ’88
3.TV reklama za 33NPD
4.Novi rock Ljubljana ‘89
5.Betmen, Mandrak, Fantom & Ah, kakva sreća, TV Ljubljana ‘89
6.Tata,mama Veliki odmor TVBG
7.No Misteri On MTV ‘90
8.Snimanje reklame za NIZNV
9.Uživo u Sarajevu ’91
10.Snimanje nikad realizovanog spota ‘Zlopamtilo’
11.Zemlja svetlosti uživo u SKC-u ‘91
12.Buka u modi & Iza 9 brda, Poslednji predratni nastup DK, Pula ‘91

1 Kommentar: